Vacatures biljart

Hieronder staan eerst de vacatures van de afdelingen overstijgende functies, daarna staan de biljartspecifieke vacatures.

Coördinator PR & Communicatie

Wat: Jij bent in staat om de besturen van de sportvereniging en de afdelingen te stimuleren om helder en eenduidig te communiceren met de leden en vrijwilligers. Daarnaast vind jij het leuk om onze verenigingswebsite kwalitatief verder vorm te geven.
Hoe: Je voert de werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid PR van de sportvereniging. In overleg daarmee stel je het PR & Communicatiebeleid voor de vereniging op. Samen met de huidige redacteuren van de website stel jij een redactieplan op en maak jij betrokkenen ook zo enthousiast dat een redactieraad een logisch gevolg is.
Tijd: Wij denken dat je voor het opstellen van het PR & Communicatiebeleid, het redactieplan voor de website en het coördineren van de PR & Communicatie werkzaamheden zeker het eerste jaar moet rekenen op een inzet van 200 uur. Als je minder tijd beschikbaar hebt maar wel geïnteresseerd bent, dan verzoeken wij jou nadrukkelijk om toch te reageren. In onderling overleg kan dan bezien worden of de functie als duo functie uitgevoerd kan worden waardoor jouw tijdsbesteding beperkt wordt.
Klik hier om de vacaturetekst te downloaden

Op dit moment zijn er geen vacatures voor de afdeling Biljart.
sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl