Vacatures handbal

Hieronder staan eerst de vacatures van de afdelingen overstijgende functies, daarna staan de handbalspecifieke vacatures.

Coördinator PR & Communicatie

Wat: Jij bent in staat om de besturen van de sportvereniging en de afdelingen te stimuleren om helder en eenduidig te communiceren met de leden en vrijwilligers. Daarnaast vind jij het leuk om onze verenigingswebsite kwalitatief verder vorm te geven.
Hoe: Je voert de werkzaamheden uit onder verantwoordelijkheid van het bestuurslid PR van de sportvereniging. In overleg daarmee stel je het PR & Communicatiebeleid voor de vereniging op. Samen met de huidige redacteuren van de website stel jij een redactieplan op en maak jij betrokkenen ook zo enthousiast dat een redactieraad een logisch gevolg is.
Tijd: Wij denken dat je voor het opstellen van het PR & Communicatiebeleid, het redactieplan voor de website en het coördineren van de PR & Communicatie werkzaamheden zeker het eerste jaar moet rekenen op een inzet van 200 uur. Als je minder tijd beschikbaar hebt maar wel geïnteresseerd bent, dan verzoeken wij jou nadrukkelijk om toch te reageren. In onderling overleg kan dan bezien worden of de functie als duo functie uitgevoerd kan worden waardoor jouw tijdsbesteding beperkt wordt.
Klik hier om de vacaturetekst te downloaden

Bardienstmedewerker

Wat: Draait in een team een bardienst op zaterdagmorgen, – middag, zondagmorgen, – middag of alleen op een doordeweekse avond.
Hoe: Veelal in een klein team met een ervaren collega en ondersteuning van de bar coördinator.
Tijd: Eén keer per vier tot zes weken, ca. 4 uur
Klik hier om de vacaturetekst te downloaden

Medewerker schoonmaak fijn

Wat: Draagt zorg voor schoonmaakwerkzaamheden waar de ploegen van maandag- en dinsdagochtend niet aan toe komen.
Hoe: In groepsverband met 4 tot 6 personen.
Tijd: Eén keer per 6 weken op een doordeweekse avond, ca. 2,5 uur.
Klik hier om de vacaturetekst te downloaden

De afdeling Handbal is op zoek naar:

(assistent-)Trainer B-jeugd en E-jeugd
Wat: trainen en begeleiden van spelers van een (jeugd)handbalteam
Hoe: Als trainer geef je training aan een team, begeleid je het team rondom de training, bereid je de training voor en pas je eventueel de trainingsstof aan op individuele spelers. Je onderhoudt contact met de T.C, de coach en ouders van spelers. Vanuit de vereniging kun je een instructie krijgen hoe je training kunt geven en is er de mogelijkheid een opleiding tot handbaltrainer te volgen. Als assistent-trainer ben je behulpzaam aan de hoofdtrainer.
Tijd: +/- 15 uur per maand (assistent-trainer: +/- 12 uur per maand)

Scheidsrechter
Wat: fluiten van (jeugd)wedstrijden
Hoe: na het volgen van een spelleidercursus of scheidsrechtercursus fluit je wedstrijden van (jeugd)handbalteams. In het beginstadium krijg je begeleiding en kun je in duo fluiten.
Tijd: ca. 4 uur per maand (afhankelijk van wens uit/thuiswedstrijden)

Commissielid Activiteiten
Wat: organiseren van nevenactiviteiten voor handballeden
Hoe: in het team van de AC met ervaren collega’s en een coördinator diverse activiteiten organiseren gedurende het seizoen, inclusief het handbalkamp
Tijd: ca. 6 uur per maand

Medewerker Schoonmaakdienst
Wat: draait in een team schoonmaakdiensten op doordeweekse avonden
Hoe: in een klein team, met ervaren collega’s
Tijd: 3 á 4 avonden per seizoen, ca. 3 uur per keer.

Vrijwilligerscoördinator
Wat: Beheert het vrijwilligersbestand van de afdeling, controleert periodiek het organigram met de functiebeschrijvingen en zet wervingsacties op. Daarnaast zorgt de vrijwilligerscoördinator voor de uitvoering van het SV-brede vrijwilligersbeleid.
Hoe: Ieder seizoen maakt de coördinator een jaarplan met hierin beschreven de acties die dit jaar worden ondernomen voor het werven, onderhouden en motiveren van vrijwilligers. De vrijwilligerscoördinator sluit aan bij de SV-brede commissie voor vrijwilligerszaken. De coördinator voert de taken uit onder aansturing en met hulp van de Secretaris. Voor het werven van vrijwilligers kan hulp ingeschakeld worden van de ledenwervingcommissie.
Tijd: ca. 4 uur per maand

Bestuurslid PR en Communicatie
Wat: portefeuillehouder PR en Communicatie binnen het handbalbestuur, inclusief ledenwerving en vrijwilligerszaken
Hoe: Als onderdeel van het bestuur van TOGB Handbal. Op basis van het (meerjaren)beleidsplan bepaal je per seizoen de acties die ondernomen moeten worden en stuur je vrijwilligers hierin aan.
Tijd: ca. 2 uur per week

Coördinator proeftrainingen
Wat: coördineren van proeftrainingen en/of handbalclinics
Hoe: organiseren van de training, zorgen voor de aanwezigheid van een trainer met voldoende assistentie, zorgen voor trainingsmateriaal en foldermateriaal en communicatie tussen de aanvrager van de training en de handbalvereniging. Assistentie bij de coördinatie van het schoolhandbaltoernooi.
Tijd: ca. 4 uur per maand, voornamelijk in de periode februari-mei. 

Redacteur nieuwsbrief en Langs de Lijnen
Wat: opstellen van de nieuwsbrief en verzamelen van copy voor het magazine Langs de Lijnen
Hoe: verzamelen van stukjes  tekst, schrijven van artikelen en het samenstellen van de nieuwsbrief. Twee keer per jaar copy verzamelen of schrijven voor Langs de Lijnen, in samenwerking met de hoofdredacteur van Langs de Lijnen.
Tijd: ca. 4 uur per maand

Ben je geïnteresseerd in één van de functies of wil je meer weten? Neem dan contact op met:

Ingrid Ficken (voorzitter) –  06-21565529
Corine van Herk (secretaris / vrijwilligersbeleid) –  06- 31014094
of mail naar handbal@togb.nl 

 

 

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl