Reserveren sporthal

Algemeen

Met de in 2010 in gebruik genomen sporthal zijn de sportmogelijkheden voor onze leden aanzienlijk uitgebreid. De afdelingen Handbal en Zaalvoetbal kunnen hun competitie in eigen accommodatie afhandelen en de afdeling voetbal heeft bij slecht weer een alternatief.

Beschikbaarheid sporthal voor eigen gebruik

Daarnaast is de hal voor leden maar ook voor niet-leden tegen een gebruikersvergoeding beschikbaar voor ” eigen” activiteiten. Diverse takken van sport, zoals onder andere voetbal, handbal, tennis, basketbal, badminton en zaalhockey kunnen in de hal worden beoefend.

Wat te doen voor het gebruikmaken van de hal?

Via de gebruikskalender kan worden nagegaan wanneer de sporthal beschikbaar is. Als de hal op het gewenste tijdstip beschikbaar is, kan via het reserveringsformulier een verzoek tot gebruik worden ingediend. De kosten voor het gebruik zijn te vinden onder tarief. Deze kosten dienen vooraf te worden voldaan. Het verzoek wordt beoordeeld en bij akkoordbevinding ontvangt de gebruiker een bevestiging . Na ontvangst van de bevestiging en de betaling van de gebruikersvergoeding, is de reservering definitief.

Tot slot

Als gebruiker dien je je te houden aan de gebruiksvoorwaarden. Door indiening van het reserveringsformulier verklaart de gebruiker contactpersoon te zijn en de gebruiksvoorwaarden te accepteren en na te leven. De contactpersoon is tevens verantwoordelijk voor het gedrag van de medegebruikers van de sporthal. Bij een langere periode van slecht weer, kan het in uitzonderlijke gevallen voorkomen dat een reservering ongedaan wordt gemaakt omdat dan vanuit de verenigingsafdelingen het gebruik van de sporthal wordt gecoördineerd.

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl