Gebruiksvoorwaarden

Van harte welkom in sporthal Vermeulen van SV TOGB. Het is de bedoeling dat u en al onze andere gasten op een optimale wijze gebruik kunnen maken van de beschikbare faciliteiten. Daarom hebben wij, naast de algemene voorwaarden, een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen u onze regels te lezen en na te leven.

 • Het is niet toegestaan met sportschoenen die ook op straat gedragen worden of met sportschoenen met zwarte zolen die op de vloer afgeven, de zaal te betreden.
 • De huurder/gebruiker dient zorg te dragen voor een goede zaalwacht. Men moet zich houden aan de ingehuurde tijd, inclusief op/afbouw en het opruimen van de materialen. De gebruikte ruimte (inclusief kleedkamers) dient netjes en schoon te worden achtergelaten.
 • Voor uw en onze veiligheid is videoregistratie aanwezig.
 • De aanwijzingen die door of namen de exploitant worden gegeven dienen opgevolgd te worden. Verbaal en/of lichamelijk geweld worden niet getolereerd.
 • Glaswerk en etenswaren zijn op de tribune, in de zaal en kleedruimten niet toegestaan.
 • Het gebruik van hars- en/of andere kleefmiddelen is niet toegestaan.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 • Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden in dit gebouw niet getolereerd.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen en/of lichamelijk letsel in en om de gebouwen en kunnen als zodanig niet aansprakelijk worden gesteld.
 • Het is ten strengste verboden in het gebouw te roken.
 • Toeschouwers worden geacht op de tribune plaats te nemen.

Met het betreden van onze sporthal geeft u aan zicht te houden aan de hier geldende huisregels. Bij het plegen van een strafbaar feit wordt te allen tijde de politie ingeschakeld.

Exploitant: BEST BV / SV TOGB

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl