Verantwoord alcoholgebruik

TOGB hecht aan een verantwoord alcoholgebruik door haar leden. Dat houdt in dat:

  • nix18Er wordt geen verkoop noch gebruik van alcoholhoudende drank of sterke drank toegestaan aan personen jonger dan 18 jaar.
  • Er wordt geen verkoop noch gebruik van sterke drank of alcoholhoudende drank toegestaan op zaterdagen vóór 13.00 uur en op zondagen voor 11.30 uur.
  • Het is niet toegestaan alcoholhoudende of sterke drank te nuttigen in kleedkamers.
  • Alcoholgebruik door jeugdleiders, trainers van jeugdteams en andere begeleiders van de jeugd tijdens de uitoefening van hun functie niet is toegestaan.
  • Personen die wegens bovenmatig drankgebruik agressie of normafwijkend gedrag vertonen, kunnen door de dienstdoende leidinggevende kantinemedewerker of barvrijwilliger worden verwijderd.
sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl