Agenda ALV afdeling handbal 24-4-2018

Auteur

Ingrid Ficken

Geplaatst op

8 april 2018

Aantal keer gelezen

(62)

Spotlight

t Manneke

Afbeeldingsresultaat voor intersport doesburg

Afbeeldingsresultaat voor A. v.d. Ende

 Uitnodiging Afdelingsledenvergadering TOGB Handbal

We willen u uitnodigen voor de Afdelingsledenvergadering van TOGB Handbal. Tijdens deze vergadering wordt het beleidsplan besproken, de begroting en contributiebedragen voor het komende handbalseizoen. Tijdens de vergadering bent u van harte welkom om met ons mee te denken en uw mening met de vergadering te delen.
Bent u verhinderd om aanwezig te zijn? Dan verzoeken we u om een afmelding te versturen naar handbal@togb.nl.

Datum: dinsdag 24 april 2018
Aanvang: 20.30 uur
Locatie: de Corner

Agenda:

  1. Opening vergadering
  2. Jaaroverzicht
  3. Ingekomen stukken / mededelingen
  4. Notulen vorige afdelingsledenvergadering 9 mei 2017
  5. Nieuwe sponsors en kleding
  6. Beleidsplan / Actieplan
  7. Begroting 2018-2019
  8. Vaststellen contributie 2018-2019
  9. Agenda ledenraadsvergadering 28 mei 2018
   1. Afvaardiging ledenraad

– Ineke vd Burg
– Stephanie van Gent
– Vanessa vd Bosch
– Irma Mahieu

 1. Bestuurswisseling

Aftredend zijn Donald Hermes(voorzitter), René Westphall(T.C) en Desiree Breedveld( PR en communicatie)
Het bestuur stelt voor op de verschillende posities:

Bestuurslid Technische Zaken: Eelco van Rutten en Wijnand de Vogel

Bestuurslid Secretaris : Saskia van Bergenhenegouwen

Bestuurslid PR en communicatie: Deze positie is vooralsnog vacant

Voorzitter: Deze positie wordt tijdelijk ingevuld door Ingrid Ficken-Maas

 1. Wat verder ter tafel komt
 2. Sluiting vergadering

Eventuele kandidaten ad 11 vaststellen bestuur vanuit de afdeling kunnen zich voorafgaand aan de vergadering melden bij de voorzitter ai.

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl