Trainingsstages (Seizoensopening)

De opening van het seizoen 2016 :

Voor de D- E- en F-jeugd is deze dag gepland op zondag 28 augustus 2016.
Voor de C, B en A-jeugd volgt de datum snel.

Verdere informatie volgt.

Jaarlijks organiseert T.O.G.B. Handbal aan het begin van het seizoen een aantal trainingsstages. De trainingsstages zijn bedoeld voor de F-, E-, D-, C-, B- en A-jeugd. We gaan er van uit dat ieder lid mee gaat op de stage.

De gedachte achter de trainingsstage is om met kinderen van een leeftijdscategorie een stap in de ontwikkeling te kunnen maken. In het technisch (jeugd)beleidsplan van de afdeling Handbal staan doelen beschreven voor iedere leeftijdscategorie. Deze doelen staat tijdens de stage centraal. Daarnaast is de stage bedoeld om teamgenootjes beter te leren kennen en te leren op een goede manier met elkaar om te gaan. Dit bevordert de samenwerking in het handbalveld. Naast handbaltrainingen zijn er tijdens de stage ook andere gezellige activiteiten.

De locatie en kosten voor de stage worden ieder jaar per categorie vastgesteld.

 

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl