Algemeen

Welkom op de pagina met afdelingsinformatie over TOGB Handbal.
U kunt hier informatie vinden over:

 • Samenstelling van het bestuur en overige functionarissen
 • Het handboek van het bestuur
 • Informatie voor (nieuwe) leden
 • Contributies
 • Materiaal
 • Informatie over trainingen
 • Informatie over inschrijven en opzeggen
 • Maatschappelijke stages

Tot slot hierbij een verwijzing naar:

In het huishoudelijk reglement wordt verwezen naar enkele bijlagen die op verzoek door de secretaris van het SV bestuur verstrekt kunnen worden. Het gaat hierbij om:

 • reglement taak en verantwoordelijkheden bestuur en afdelingsbestuur;
 • afdelingsreglement;
 • definitie rustende leden;
 • definitie werkende leden.
sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl