Algemene informatie

Handbal is een balsport die in competitievorm gespeeld wordt. TOGB Handbal neemt deel aan de competitie van het Nederlands Handbal Verbond (NHV). Een handbalseizoen loopt van augustus tot juli en bestaat uit een zaalcompetitie (oktober-maart) en een veldcompetitie (september-oktober en april-juni). Voor het spelen van de competitiewedstrijden heeft TOGB Handbal meisjes en jongens teams in verschillende leeftijdscategorieën. Een team bestaat uit minstens 7 spelers (6 veldspelers en een keeper) en een coach.

Proeftraining

Heb je interesse om bij TOGB Handbal te komen handballen? Je bent altijd welkom voor een proeftraining. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden. Op basis van je leeftijd hoor je bij een categorie. Iedere categorie heeft zijn eigen trainingstijden. Op deze tijden kun je mee doen met een proeftraining.
Lees meer over proeftrainingen…

Inschrijven en opzeggen

Het lidmaatschap van TOGB Handbal geldt voor 1 seizoen (augustus tot juli) en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Wanneer het lidmaatschap tussentijds wordt opgezegd, is restitutie van contributie niet mogelijk. Opzegging van het lidmaatschap is alleen schriftelijk mogelijk bij de ledenadministratie. Dit moet altijd vóór 1 mei van het lopende seizoen binnen zijn.
Lees meer over inschrijven en opzeggen…

Contributie

Op het inschrijfformulier teken je een machtiging om de contributie jaarlijks automatisch af te laten schrijven. Dit gebeurt jaarlijks rond 1 oktober. Indien je halverwege het seizoen lid wordt ontvang je een verzoek tot betaling. Wanneer je geen machtiging tekent, kan het contributiebedrag voor 1 oktober van het lopende seizoen overgemaakt worden naar TOGB Handbal.
Lees meer informatie over contributie…

Training

De trainingen vinden plaats op basis van een rooster dat per seizoen wordt vastgesteld. Tijdens de veldcompetitie wordt er op het buitenveld getraind en tijdens de zaalcompetitie in de Vermeulenhal. In de sporthal zijn schone sportschoenen, zonder zwarte zool, verplicht! Bij het trainen is gemakkelijk zittende kleding voldoende om mee te kunnen trainen. De vereniging zorgt voor trainingsmateriaal, maar we verwachten wel dat ieder lid een eigen handbal aanschaft.
In een teamsport is het vanzelfsprekend dat je de trainingen bijwoont. Kun je onverhoopt een keer niet aanwezig zijn? Zorg dan dat je je netjes afmeldt bij de trainer.

Wedstrijden

Thuiswedstrijden worden tijdens de veldcompetitie op het veld bij het clubgebouw van TOGB gespeeld. Gedurende het zaalseizoen gebruiken we de sporthal. De wedstrijddagen zijn zaterdag en zondag. De recreantenteams spelen een midweekse competitie.

Wedstrijdtenue

Ieder handballid schaft zelf een tenue aan. Dit is te koop bij Intersport Doesburg en bestaat minimaal uit een shirt en broekje. Na aanschaf van het tenue is het eigendom van de speler. De vereniging voorziet eenmaal per jaar in een ruilmiddag.

Vervoer van en naar wedstrijden

Bij uitwedstrijden doen wij voor het vervoer een beroep op ouders. Alle ouders worden per toerbeurt ingedeeld om te rijden naar uitwedstrijden. Het schema voor het vervoer is te vinden bij het wedstrijdschema op de website. Het verzamelpunt wordt per team afgesproken en is na te vragen bij de coach van het team.  Bestuurders zijn verantwoordelijk voor vervoer volgens de wettelijke regels die hiervoor gelden. S.V. TOGB draagt hier geen verantwoordelijkheid voor en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Adreswijziging

Voor het wijzigen van een adres kan een email gestuurd worden naar de ledenadministratie via handbal@togb.nl.

Vrijwilligers

Een vereniging kan alleen maar succesvol draaien door inzet van vrijwilligers. Wij zullen daarom een beroep doen op leden en ouders van leden om ons te helpen bij de invulling van diverse taken als het coachen en/of trainen van teams, fluiten van wedstrijden, bardiensten, etc. Wil je een bijdrage leveren aan onze vereniging? Kijk dan eens op de pagina met alle vacatures.

 

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl