Ledenraadsvergadering 29 mei 2017 – benoeming Wim Saris tot voorzitter SV TOGB

Auteur

Corine van Herk

Geplaatst op

30 mei 2017

Aantal keer gelezen

157

Spotlight

Maandag 29 mei j.l. heeft de ledenraadsvergadering van SV TOGB plaatsgevonden. De 35 afgevaardigden vanuit de afdelingen hebben voorafgaand aan de vergadering de agenda en bijbehorende stukken ter voorbereiding ontvangen. Er waren 29 afgevaardigden aanwezig. Aanwezig vanuit het bestuur waren: Kees Emons (vicevoorzitter en bestuurslid AZ), Robin Middendorp (penningmeester), Andy Wibier (voetbal), Ingrid Ficken (handbal a.i.), Tim Beverwijk (tennis) en Corine van Herk (secretaris). De presentatie van het beleidsplan van de afdeling biljart werd gedaan door Ruud de Weij.

Op de agenda stond o.a. een bestuursverkiezing. Voor de vacante functie van voorzitter SV bestuur werd Wim Saris voorgedragen. Er waren geen tegenkandidaten voor de functie. Na een korte introductie werd Wim met luid applaus unaniem tot voorzitter gekozen en benoemd. Wim sprak zijn dank en waardering uit aan vicevoorzitter Kees Emons die de afgelopen periode het voorzitterschap invulde.

Voorts zijn aan de orde zijn geweest de beleidsplannen van de afdelingen en AZ. Aansluitend op het financiƫle beleidsplan presenteerde Robin Middendorp de begroting voor seizoen 2017-2018 en het bijbehorende contributievoorstel. De begroting en contributies voor seizoen 2017-2018 werden door de ledenraad vastgesteld. Robin gaf vervolgens een toelichting op de meerjarenbegroting.

Als laatste werd tijdens de vergadering de evaluatie van cashless betalen besproken. Na het uitwisselen van argumenten voor en tegen volledig cashless betalen, werd de afspraak gemaakt dat alternatieven om de geldstromen beter te beheersen nader onderzocht worden. Een aantal ledenraadsleden heeft aangeboden hierbij te willen assisteren. Daarnaast is de afspraak gemaakt voor aanvang van het seizoen 2017-2018 een extra ledenraadsvergadering uit te schrijven om de resultaten van dit onderzoek met elkaar te bespreken. De exacte datum voor deze vergadering wordt nog gecommuniceerd.

Corine van Herk
Secretaris SV TOGB

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl