Contributiebetaling

Wij maken gebruik van automatische incasso. Bij het inschrijvingsformulier vindt u een machtigingsformulier, vult u dit a.u.b. in! Zo geeft u TOGB-Tennis toestemming om de jaarlijks door u verschuldigde tenniscontributie van uw bankrekening af te laten schrijven.

U bespaart uzelf de rompslomp van het steeds regelen van de betaling en u voorkomt dat u vergeet te betalen. Als u het achteraf niet eens bent met de betaling heeft u altijd een maand de tijd om uw bank opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken. Maar een telefoontje of mail naar ons en wij zoeken het voor u uit. Als u uw lidmaatschap opzegt vervalt daarmee ook de machtiging. Opzegging dient altijd schriftelijk of via mail vóór 1 februari te geschieden. Het contributiebedrag wordt in de maand maart van uw rekening afgeschreven.

Bankrekening TOGB Tennis :  NL60 RABO 0307 4155 46   Gaarne lidnummer vermelden.

Nieuwe leden zijn verplicht een automatische incasso af te geven.

Wanneer de contributie niet op 1 april is bijgeschreven op bovengenoemde bankrekening zal €.5.00 aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl