Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Auteur

Wil van Velzen

Geplaatst op

10 april 2018

Aantal keer gelezen

149

Het afdelingsbestuur TOGB / Voetbal nodigt hierbij haar leden uit voor het bijwonen van deze vergadering op maandag 23 april.

 

Algemene ledenvergadering TOGB  afdeling voetbal op maandag 23 april 2018                                

Aanvang:            20:00 uur

Inloop:                 Vanaf 19:30 uur

Plaats:                  In de Corner van het Clubhuis

AGENDA

 Opening / Vaststelling Agenda

  1. Mededelingen /  Ingekomen stukken
  2. Notulen ledenvergadering d.d. 1 mei 2017
  3. Jaarverslag periode april 2017 tot en met maart 2018
  4. Beleidsplan
  5. Voorstel contributie / entreegelden seizoen 2018 – 2019
  6. Begroting seizoen 2018 – 2019
  7. Bestuursverkiezing
  8. Agenda Ledenraadsvergadering 28 mei 2018
  9. Rondvraag
  10. Sluiting

 

Ad 8.: Periodiek aftredend en herkiesbaar is de heer Paul van der Burg. Tegenkandidaten kunnen tot 3 dagen vóór de vergadering schriftelijk worden aangemeld voorzien van handtekening van tenminste 3 leden van de afdeling Voetbal.

Ad 9.:  Er dienen 5 nieuwe leden voor de ledenraad te worden gekozen: Twee leden ter vervanging van Nicole Hijdra-Lol en Wijnand de Vogel, en 3 nieuwe leden wegens het groter aandeel van de afdeling Voetbal in de ledenraad.

Leden de er prijs op stellen om de stukken, behorend bij de agendapunten 3, 6 en 7, eerder ter inzage te hebben, kunnen dat melden via de mail, (wilvanvelzen@hetnet.nl) waarna deze zullen worden toegezonden.

 

Berkel en Rodenrijs, april 2018,

Bestuur SV TOGB afdeling Voetbal,

Wil van Velzen, secretaris

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl