Lid worden?

Wil jij gaan voetballen? Dan natuurlijk bij TOGB!
Ben jij 5 jaar of ouder maar nog geen 19 jaar, dan kom je natuurlijk bij TOGB voetballen! Wij zullen er in ieder geval alles aan doen om het jou naar je zin te maken.

Wat doen wij om het jou naar je zin te maken?
Wij zijn een ambitieuze vereniging die met de eigen jeugd op zo hoog mogelijk niveau wil voetballen. Zo spelen wij komend seizoen met het eerste elftal, met hoofdzakelijk zelf opgeleide spelers, in de tweede klasse van de zondagamateurs en hebben we daar de nodige ambities. Onze hoogste jeugdteams spelen allemaal op hoofdklasse of divisie niveau.

Dat hebben we bereikt doordat enthousiaste, gediplomeerde selectietrainers werken aan de voetbaltechnische capaciteiten van onze jeugdspelers. Naast de KNVB methode, bedoeld om van jou een mentaal sterke speler te maken, gebruiken wij ook de Coerver methode, gericht op techniek en balvaardigheid van spelers. Daarnaast is er een team van technische jeugdcoördinatoren dat ons jeugdbeleid verder vorm geeft en de uitvoering daarvan bewaakt.

Ben jij iets minder ambitieus?
Ook dan is het leuk om bij TOGB te voetballen. Ook als niet-selectiespeler kun je onder begeleiding van enthousiaste trainers twee keer in de week trainen om op zaterdag samen met jouw voetbalvrienden zo goed mogelijk op je eigen niveau te presteren. Behalve op voetbaltechnisch gebied hechten wij veel waarde aan de ontwikkeling van jou als mens. Wij stimuleren een sportieve mentaliteit, het respecteren van anderen en het samenwerken, zowel binnen als het buiten het veld.

Naast het voetbal organiseren wij ook allerlei leuke activiteiten. Het hoogtepunt daarvan is volgens velen Kamp Ahoy. Al meer dan 40 jaar gaan wij aan het eind van de zomervakantie met JO10 t/m JO15 pupillen en junioren naar kamphuis Ahoy in Oosterhout. Het allerbelangrijkste voor ons is echter dat jij plezier beleeft aan het voetballen binnen een voor jou attractieve vereniging. Mede daarom worden de trainers van de recreatieve teams begeleid door de selectietrainers van de jeugd.

Mede door de vele vrijwilligers zijn wij een hechte vereniging
Veel van onze jeugdleden tonen aan dat zij het naar hun zin hebben bij TOGB. Want naast voetballer zijn zij ook actief als vrijwilliger, bijvoorbeeld als scheidsrechter, trainer of leider. Word jij (in de toekomst) ook vrijwilliger bij TOGB?

Natuurlijk moeten ook jouw ouders het naar hun zin hebben bij TOGB. Want wij willen een echte familievereniging zijn. Daarom is het ook voor hen juist leuk om vrijwilligerswerk te gaan doen. Het draaien van 1 of enkele bardiensten in tijdsblokken is noodzakelijk om iedereen koffie, thee, limonade of snoep te kunnen bieden. Dat is één van de weinige verplichtingen binnen onze vereniging. Daarnaast is binnen TOGB ook altijd wel iets anders te vinden dat bij hen past. Denk aan het vervullen van de functie van leider, trainer of scheidsrechter. Als het voetbaltechnische gebied hen minder ligt, dan zijn er nog genoeg andere taken, zoals het verrichten van onderhouds- of schoonmaakwerkzaamheden en het ontvangen van teams op zaterdag of zondag in de commissiekamer. Als hun kracht ligt op het organisatorische gebied, dan ambiëren zij vast een commissie- of bestuursfunctie: ook dat is mogelijk.

Er is bij TOGB dus altijd wel iets voor jouw ouders te doen!
Daardoor ontmoeten zij andere vrijwilligers en voelen zij zich snel thuis bij TOGB. Eigenlijk gaan wij er ook van uit dat zij graag hun steentje willen bijdragen aan onze en dus ook jouw sportvereniging. Want al zijn er zo’n 300 vrijwilligers binnen TOGB actief, ook bij ons geldt dat vele handen het werk licht maken. In het jaar 2005 zijn wij door de Grote Clubactie zelfs uitgeroepen tot sportvereniging van het jaar. En ons G-team is de laatste twee jaar uitgeroepen tot het G-team van Lansingerland, iets waar wij als vereniging ook trots op zijn.

Wij zijn een betaalbare vereniging
Wij vinden dat voetbal toegankelijk moet zijn voor alle inwoners van Lansingerland. Daarom proberen wij de contributies zo laag mogelijk te houden en heffen wij geen inschrijfgeld. Iets dat wij kunnen volhouden als een ieder zijn steentje bijdraagt door ook als vrijwilliger voor TOGB aan de slag te gaan.

Word je lid na 1 januari maar voor 1 maart, dan betaal je voor dat seizoen de helft van de contributie. Word je na 1 maart lid en speel je dat seizoen in wedstrijdverband in een team, dan betaal je 25% van het contributiebedrag. Wil je alleen maar trainen en geen wedstrijden voetballen, dan is dat ook mogelijk. Je betaalt dan de helft van het genoemde contributiebedrag.

Kan ik als meisje ook lid worden van TOGB?
Ook als meisje is het mogelijk om bij TOGB te voetballen. Maar bij TOGB voetbal hebben wij geen aparte meisjesteams. Voetbal je liever met alleen meiden samen in meisjesteams, dan kun jij je aanmelden bij c.v.v. Berkel, want daar bestaat een aparte damesafdeling. Op de site van c.v.v. Berkel (www.cvvberkel.com) kun je zien hoe jij je daar kunt aanmelden. Vind je het leuk om samen met jongens te voetballen en spreekt TOGB je aan? Dan ben je natuurlijk van harte welkom bij ons!

Inschrijvingsprocedure 2017/2018

Geboren voor 1 januari 2011:
Instromen kan alleen wanneer wij ruimte hebben binnen een van de teams of als het mogelijk is een nieuw team te starten. Wij nodigen je dan uit voor een tweetal proeftrainingen. Als je deze trainingen leuk hebt gevonden, schrijven we je in als lid bij TOGB.

Voetballen vanaf 5 jaar:
Vanaf 5 jaar  mag je komen voetballen. Daarbij kijken we even welke maand je jarig bent om in te stromen. Aan het begin van het seizoen, september, hebben we altijd een groep vanaf 5 jaar, daar kunnen ook maar een maximaal aantal kinderen in. Wordt je dus na oktober 5 jaar gaan we even kijken hoeveel kinderen er al in de groep zitten om te kijken of je erbij kan. Je kan op de wachtlijst gezet worden als de groep vol zit. Zit de groep vol en je wilt toch bij TOGB voetballen dan start je pas weer het seizoen erna. Zijn er tussentijds opzeggingen dan gaan we de kinderen van de wachtlijst oproepen.  Je mag altijd eerst 2 keer mee trainen om te kijken of je het leuk vind.

Je start met trainingen bij de mini-pupillen op woensdag en speel je de ‘Champions League’ (interne competitie) op zaterdag;

Aanmeldingen kunnen enkel in behandeling genomen worden als een volledig inschrijvingsformulier is ingeleverd. Het inschrijvingsformulier is te downloaden via de site. Het formulier stuurt u op naar ledenadministratie@togb.nl

 

Na ontvangst van uw inschrijvingsformulier ontvangt u per e-mail een ontvangstbevestiging. Voor het volgende instroom moment informeren wij u of er ruimte is om te starten bij TOGB. Zo niet, dan blijft uw zoon/dochter op de wachtlijst staan. Inschrijvingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Kinderen van wie er al broertjes en/of zusjes bij TOGB voetballen krijgen voorrang en daarna kinderen die woonachtig zijn in Lansingerland.

Wat moet je verder nog regelen?

Een pasfoto met daarop naam en geboortedatum als je voor 2003 geboren bent en nog geen spelerspas hebt
Een kopie van een geldig identiteitsbewijs als jij je volgens de wet moet kunnen identificeren(vanaf 14 jaar)

Heb je minimaal één van de laatste 3 seizoenen bij een andere vereniging gespeeld, dan geld feitelijk dezelfde procedure. TOGB meld je dan aan via ‘Sportlink’ waarna de oude vereniging elektronisch een bericht krijgt om de overschrijving te accorderen. Daar kan men vanaf zien als er bijvoorbeeld nog achterstallige boetes of contributiebedragen open staan. Als dit afgewikkeld en verwerkt is, neemt TOGB zo spoedig mogelijk contact op met jouw ouders voor het maken van een afspraak om nadere informatie over onze vereniging te geven en om de overige bescheiden in ontvangst te nemen.

Inning van de contributie
Het innen van de contributie gebeurt bij TOGB voor nieuwe leden automatisch. Daarom dienen je ouders ook de machtiging voor de automatische incasso in te vullen. Word je lid met ingang van het nieuwe seizoen, dan zal de contributie aan het begin van de maand augustus worden afgeschreven. Gedurende het seizoen wordt de contributie aan het begin van de maand volgend op de dag waarop je lid bent geworden afgeschreven van de opgegeven rekening.

Nadat het inschrijfformulier door de contactpersoon is verwerkt en zij contact heeft opgenomen met jouw ouders kun je alvast gaan trainen. Wedstrijden spelen kan pas nadat de contributie is bijgeschreven op de rekening van TOGB en administratief is verwerkt. Heb je principieel bezwaar tegen automatische incasso, dan kun je, met redenen omkleed, een verzoek voor ontheffing van de automatische incassobetaling indienen. Het verzoek voor de ontheffing dient schriftelijk of per mail te worden gestuurd aan de secretaris van de afdeling voetbal, de heer Wil van Velzen. Per post moet het verzoek worden gestuurd naar:

s.v. TOGB
t.a.v. secretaris afdeling voetbal
Postbus 121
2650 AC Berkel en Rodenrijs

Het afdelingsbestuur voetbal neemt per geval een besluit en neemt het verzoek pas in behandeling als het verzoek schriftelijk is ingediend bij de secretaris. Verzoeken die niet aan deze voorwaarde voldoen, worden niet in behandeling genomen.

Het TOGB tenue
Je dient competitiewedstrijden en vriendschappelijke wedstrijden te spelen in het officiële TOGB voetbaltenue:

shirt geel-zwart met TOGB logo
broek zwart
kousen zwart-geel met TOGB logo

Het is niet toegestaan in verouderde kleding in competitieverband te spelen. Selectieteams worden vaak gesponsord en spelen dan in sponsorkleding, maar ook als je in een selectieteam gaat spelen, dien je formeel in het bezit te zijn van een eigen tenue.

Het TOGB voetbaltenue kun je alleen kopen bij:

Intersport Doesburg
Kerksingel 13
2651 CC Berkel en Rodenrijs
Tel: 010-5116037

De kosten van het voetbaltenue zijn:

Omschrijving Prijs
TOGB shirt en broek met logo € 45,00
TOGB sokken met logo € 12,50

Verder is het nog mogelijk om trainingspakken, voetbaltassen en jassen met TOGB logo aan te schaffen. Voor meer informatie klik op TOGB-tenue

Duur van het lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daarop volgende jaar. Je bent steeds tot het eind van het seizoen lid. Het lidmaatschap wordt daarna stilzwijgend verlengd, steeds voor een heel seizoen. De contributie is voor het gehele seizoen verschuldigd. Restitutie van contributie wordt slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan. In geval van langdurige blessures of indien je om andere redenen voor langere tijd niet kunt spelen, kun je dit per mail melden bij de ledenadministratie. Alleen restitutieverzoeken die met opgaaf van redenen per e-mail aan de ledenadministratie zijn gestuurd, worden in behandeling genomen door het afdelingsbestuur voetbal.

Opzegging, overschrijving en wijziging lidmaatschap
Opzegging van lidmaatschap of wijzigingen in het lidmaatschap kun je per e-mail door geven aan de ledenadministratie van de afdeling voetbal. De opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen dient te geschieden vóór 31 mei.
Als de opzegging van het lidmaatschap na 31 mei wordt ingestuurd, dan blijft de verplichting bestaan de contributie voor het volgende seizoen te betalen, omdat TOGB dan ook verplichtingen is aangegaan voor jou.

Indien je naar een andere vereniging overgeschreven wilt worden, dan dien je bij de nieuwe vereniging aan te melden die dan vervolgens de procedure in gang zet.

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl