Contributie

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2018-2019

Voor de leden die een machtiging hebben afgegeven voor het automatisch innen van de contributie, zal de contributie begin september 2018 van de opgegeven rekening worden afgeschreven.

Voor de leden die GEEN machtiging hebben afgegeven dient de verschuldigde contributie, verhoogd met € 10,- administratiekosten voor contante betaling, uiterlijk 15 september 2018  onder vermelding van het factuurnummer en debiteurnummer te zijn bijgeschreven op RABO-rekening 1067.02.629.

Wanneer de contributie niet op 15 september 2018 is bijgeschreven op bovengenoemde bankrekening, zal € 10,- aan administratiekosten voor te late betaling extra in rekening worden gebracht.

Zolang de verschuldigde contributie niet is bijgeschreven op de rekening van TOGB voetbal kan er niet deelgenomen worden aan officiële door de KNVB georganiseerde wedstrijden.

In de ledenraadsvergadering van het voorjaar 2018 zijn de volgende contributiebedragen vastgesteld voor het seizoen 2018/2019:

 

Categorie  Geboortejaar Verschuldigde contributie
Met machtiging Zonder machtiging
Jeugd – JO7 en JO6 na 2012 € 120,- € 130,-
Jeugd – JO8 / JO9 2010 en 2011 € 125,- € 135,-
Jeugd – JO10 / JO11 2008 en 2009 € 142,- € 152,-
Jeugd – JO12 / JO13 2006 en 2007 € 144,- € 154,-
Jeugd – JO14 / JO15 2004 en 2005 € 163,- € 173,-
Jeugd – JO16 / JO17 2002 en 2003 € 169,- € 179,-
Jeugd – JO18 / JO19 2000 en 2001 € 186,- € 196,-
Jeugd – Auti voetbal € 115,- € 125,-
Senioren – G voetbal € 137,- € 147,-
Senioren – veld € 255,- € 265,-
Senioren – zaal € 180,- € 190,-
Senioren – veld en zaal € 358,- € 368,-
Senioren – recreatief (7 tegen 7) € 141,- € 151,-
Senioren – recreatief en zaal € 260,- € 270,-
Jeugd – JO18 / JO19 veld en zaal € 256,. € 266,-
Rustende leden / donateurs € 34,- € 34-

Onder voorbehoud van typefouten.

Toeslag voor selectiespelers:

Voor selectiespelers geldt er een toeslag van € 50,00 per jaar vanwege de tenues en de extra faciliteiten die worden aangeboden. Onder selectiespelers worden verstaan de spelers van:

JO09-1 / JO11-1 / JO12-1 / JO13-1 / J15-1 / JO15-2 / JO17-1 / JO17-2 / JO19-1

Ook voor de zondag-senioren 1 en 2 en zaterdag 1 senioren geldt deze toeslag.

De inning van deze € 50,= zal geschieden via de automatische incasso medio oktober jaarlijks. Mochten spelers vóór de winterstop uit de selektieteams worden geplaatst, hetzij op eigen verzoek, hetzij door trainer of bestuur, zal € 25,= worden teruggestort.

Voor de jongste jeugd ( JO7 en JO6 ) geldt ook een toeslag: hier wordt voor het gebruik van de Championsleague shirts een toeslag van € 15,00 geïncasseerd. Deze kinderen hoeven geen eigen TOGB shirt te kopen omdat zij een interne competitie spelen en dan dus elke keer een shirt van een topploeg aangereikt krijgen.

Het voorstel is op de ledenraadsvergadering van 29 mei 2017 met unanieme stemmen aangenomen. De contributieaanpassing is met ingang van het seizoen 2017-2018  ingevoerd en geldt ook voor het seizoen 2018-2019.

Vangt het lidmaatschap aan na 1 januari maar voor 1 maart van een seizoen, dan is 50% van het contributiebedrag voor dat seizoen verschuldigd. Vangt het lidmaatschap aan na 1 maart maar voor het eind van het seizoen en er wordt nog in wedstrijdverband meegespeeld in een team, dan is 25% van het contributiebedrag voor dat seizoen verschuldigd.

Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Wil van Velzen, secretaris voetbal.
e-mail Wil van Velzen
telefoon: 010-5113701

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl