Opzeggen, wijzigen of overschrijven

Opzeggen of wijzigen van het lidmaatschap van u of uw dochter/zoon dient per e-mail te gebeuren. Stuur de opzegging of wijziging ledenadministratie@togb.nl.

Uw opzegging of wijziging van uw lidmaatschap dient voor 31 mei van het lopende seizoen te geschieden. Indien u na 31 mei van het lopende seizoen opzegt als lid van onze vereniging, dan dient u voor het hele daarop volgende seizoen contributie te betalen.

Indien u overschrijving naar een andere vereniging wenst, dient u zich daar in te schrijven. Dat is nieuw voor het seizoen 2016 – 2017

De papieren overschrijvingen komen daarmee geheel te vervallen, vanaf nu worden alle overschrijvingen digitaal verwerkt.

Wat te doen als je van club wilt veranderen?

In de reguliere overschrijvingsperiode (jaarlijks van 1 maart tot 15 juni) dient men zich te melden bij de nieuwe vereniging.

De nieuwe vereniging schrijft de speler in via het daarvoor bestemde programma “sportlink”.  De KNVB informeert bij de oude vereniging of er bezwaren zijn om de speler over te schrijven. (dit kan b.v. zijn als er achterstand is in de betaling van contributie of boetes e.d.). Zijn er geen bezwaren, dan wordt de overschrijving afgerond.

Alles wordt dus digitaal verwerkt. Als (nieuwe) speler hoeft men zich dus alleen maar aan te melden bij de nieuwe vereniging en verder niets. De spelerspas hoeft ook niet te worden ingeleverd.

Voor de (electronische) spelerspas is en pasfoto noodzakelijk. Bij inschrijving bij TOGB kan deze gemaild worden naar ledenadministratie@togb.nl.

 

sponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsorsponsor
Inloggen — Website door Ivaldi.nl